2022

Friday 29th July 2022 at 15:00 Akiko Ono Violin Concert with Taro Hakase

Venue: Yatsugatake Kogen Ongakudo, Nagano

Artists: Akiko Ono& Taro Hakase, Michika Kuwao (Piano)

Info: Yatsugatake Kogen Ongakudo